SAYIN MUSTAFA TUNÇ BAKIREL'IN AR-GE MERKEZİ HABERİ

16 Ekim 2022

SAYIN MUSTAFA TUNÇ BAKIREL'IN AR-GE MERKEZİ HABERİ

Kar-El Demir tel olarak 27 Eylül 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar –Ge Merkezi Belgesini aldık. Bu tarihten itibaren Farklı disiplinlerde genç ve dinamik personelimizle sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.

Ar – Ge Merkezi olmanın farkında olarak keşfedilmişi keşfetmek için zaman ve para harcamak yerine,  derinlemesine problemleri irdeleyecek, farklılıklar oluşturabilecek detayları yakalayacak ve rekabet üstünlüğü olan yenilikçi ürünler üretebileceğiz.

Üründe, üretim sürecinde yenilikler yaparak, verimliliğin arttıracak, maliyetleri azaltarak, teknolojik bilgi üretilmesi ve üretilen bu bilginin ticarileştirilmesi ile firmamızın karlılığını arttırıp sektörünün lokomotifleri arasındaki yerini korumak için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz.

Ar-Ge boşa para harcamak değildir,

Dünya ticaret tarihinde meydana gelen krizler ve Ar-Ge faaliyetleri birlikte incelendiğinde Ar-Ge faaliyetlerinin krizlerden etkilenmeyip aksine daha çok getiri sağladığı görülmüştür.

Ar-Ge Faaliyetlerinin verimsiz yatırımlar olduğu ve yapılan yatırımların gereksiz yere harcandığı düşüncesinden vazgeçilmelidir. Ar-Ge yatırımlarına harcanan kaynakların kısa zamanda olmasa bile uzun vadede harcanandan çok daha fazla getiri sağladığı herkesin görebildiği bir gerçek olmaya başlamıştır.

Öncelikle AR-GE' ye ve AR–Ge’ ciye bakış açısı değişmeli,

Teknoloji, Teknik ve AR-GE yönetimi konularında bilgi sahibi olan AR-GE liderleri yetiştirilmemiz gerekiyor. Bu noktada en önemli husus, elbette ki yetişmiş insan gücüdür. Ve unutulmamalıdır ki AR-GE, yükseköğrenim görmüş ve kalifiye elemanlarla yapılır, yönetilir, ölçülür, izlenir ve değerlendirilir. AR-GE ile ilgili her kurumun yükseköğrenimli elemanlar istihdam etmesi oldukça önemlidir. Bu sayede konusuna hâkim, araştırma ve geliştirme yöntemlerini bilen bir kadroya sahip olabiliriz. Bu sayede keşfedilmişi keşfetmek için zaman ve para harcamayız,  derinlemesine problemleri irdeler, farklılıklar oluşturabilecek detayları yakalayabilir, rekabet üstünlüğü olan yenilikçi ürünler üretebiliriz.

Ar-Ge ile yürüyeceğiz!

Bizler Kar-El olarak, her durumda bu anlayışı benimseyip Ar-Ge faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Tele dair yeni ve geliştirilebilir ne varsa irdeleyip, var olanı geliştirip, keşfedilmemişi keşfetmek için çalışacağız. Ülkemizi Dünya’da en iyi şekilde temsil edebilmek için personelimizin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimleri karşılayıp güçlü kadromuzla Ar-Ge’yle gelişmeye devam edeceğiz.

Ürünlerimizle ilgili detaylı
bilgi almak için