Arge

KAREL AR-GE Merkezi

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında daha ileriye gidebilmek adına yenilik ve yenilikçi sözlerinin temeline dayandırılması sonucunda, şirketimizin ürünlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak yenileme ve yenilenmesi gerekmektedir. Ar – Ge demek sadece yeni buluş anlamı taşımamaktadır. Bununla beraber çalışılan alanda sıkıntıları giderme ve çözüm bulma konusunda dahil edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ar – Ge sürekliliği olan bir çalışma şeklidir. Bu nedenle, ortaya atılan fikirlerin firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde yeni çözümler üretilmesine ihtiyaç vardır.Teknolojik olarak yeni bir sürecin veya ürün geliştirilmesinin yanısıra, mevcut ürün iyileştirmelerin yapılarak pazara sunulması sonrasında gerçekleştirilmiş olur.Ar – Ge bir icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanabilir, ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen bir şeyleri yapmaktır. Bu nedenle de her fikrin farklı bakış açılarından bakarak geliştirilmesidir.

Ürünlerimizle ilgili detaylı
bilgi almak için