Kalite Kontrol

Kar-el Demir Tel San. Tic. Ltd. Şti. Kalite Politikamız aşağıdaki ilkelere dayanır.

“Kar-el Demir Tel” ürettiği ürün ve sunduğu hizmetlerde, çalıştığı tüm müşterilerinin gereksinimlerinin ve beklentilerinin ötesine geçerek, sürekli olarak değer katar. Bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak, yeni fırsatlar ortaya çıkartır. Bu sayede kendi sektöründe dünyada öncü olmayı hedefler.

“Kar-el Demir Tel” tüm çalışanlarına değer verir. Çalışanların kurumsal ve bireysel amaçlarını geliştirmeye yönelik teşvik edici uygulamalar yürütür. “Kar-el Demir Tel” için çalışanların mutluluğu, müşteri tatminine ulaşmada en önemli kriterdir. Şirket içi kararlar, çalışanların görüşleri alınarak, katılımcılık esasına göre oluşturulur.

“Kar-el Demir Tel” geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri ve etik anlayışı doğrultusunda örnek olan liderlere sahiptir.

“Kar-el Demir Tel” tedarikçilerinin yaratıcılıklarını harekete geçirerek, sürekli iyileştirme ve sistematik yenilenmeyle artan değer ve performans düzeyleri yaratır. Yeni nesil ürün ve üretim teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesinde paydaşları ile ortak hareket eder.

“Kar-el Demir Tel” organizasyonel sınırlarının içindeki ve ötesindeki değişimi etkin bir şekilde yöneterek yeteneğini geliştirir. Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli olarak denetler ve ilgili tarafların denetimine açık tutar. Çalışanların yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak, işleri ile ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır.

“Kar-el Demir Tel” fırsatları ve tehditleri belirler. Krizleri fırsata çevirerek, etkili ve verimli bir şekilde yanıt verme becerileriyle tanınır. Rekabet gücünün artması için her karar ve faaliyette maliyet bilinci ile hareket ederek, tasarruf sağlanmasına önem verilir.

“Kar-el Demir Tel” faaliyet alanlarında, tüm paydaşlarının kısa ve uzun vadeli gereksinimlerini karşılayan sürdürülebilir mükemmel sonuçlar elde eder. Faaliyetler sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir indirmek çalışmalar başlatır.

“Kar-el Demir Tel” performanslarını geliştirirken aynı zamanda ilişki içinde oldukları toplum kesimlerinin ekonomik, çevresel ve toplumsal koşulları iyileştirerek çevrelerinde olumlu bir etki yaratır. Çevre konusundaki duyarlılığı ile temiz enerji ve doğa dostu üretimlerin araştırması ve uygulamamasını destekler. Kaynakların tüketimini ve ortaya çıkan atıkların mümkün olan en az seviyeye indirmek için sürekli olarak çalışır. Sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum kuruluşlarına yaptığı katkılar ile geleceğe ışık tutar.

 

 

 

Ürünlerimizle ilgili detaylı
bilgi almak için